Grondsoort bepaling en bodemverbetering

Bodemverbetering is vrijwel overal nodig om optimale groei en bloei te bewerkstelligen.
Als u niet precies weet wat voor soort tuingrond u heeft, dan verdient het aanbeveling om een grondmonster te laten onderzoeken vóórdat u kostbare exoten gaat aanplanten. Dit kan verzorgd worden door een bodemtechnisch laboratorium. U krijgt een overzicht van de samenstelling van de mineralen en de toestand van de aarde (zuurgraad en voedingsconcentratie) en ook een bemestingsadvies.
Het bezoeken van tuinen op dezelfde grondsoort in de omgeving kan ook helpen om inzicht te krijgen in de soorten beplanting die het op vergelijkbare grond goed doen.

bodemverbetering met lavagrit brengt lucht en mineralen in de grond

deze bodem werd verbeterd met fijne lavagrit

Zandgrond

Droge zandgrond met een altijd lage grondwaterstand, die weinig vocht vasthoudt, is geschikt voor woestijnplanten zoals Agave en Yucca. Ook vele heide- en coniferensoorten doen het dan goed. Mediterrane droogte-minnende planten zoals Cistus, Oleander, cactusplanten en andere succulenten, veel Eucalyptussoorten, veel palmensoorten en allerlei kruiden en vetplanten kunnen hier zonder bodemverbetering geplant worden. Hoe heter hoe beter dus in de volle zon! Enige grondverbetering met basalt- of lavameel en beendermeel kan echter een beter resultaat geven. Maar als een weelderige plantengroei met moessonplanten zoals bamboe, banaan, varens, camellia’s e.d. gewenst is, dan moet er veel meer gebeuren. Zorg dan als het even kan voor veel compost en beregening. Dat betekent vaak een waterslang  ringvormig in de tuin aanbrengen met op gewenste plaatsen een T-stuk waarop een sproeier wordt bevestigd. Gebruik liefst oppervlaktewater, want grondwater is te koud en vaak te ijzerrijk. Op de botanische tuin wordt het grondwater eerst in een vijver gepompt en daarna pas gebruikt. Het is dan op temperatuur gekomen en het ijzer is bezonken.

Veengrond

Deze grond is meestal humusrijk en vochthoudend. Als het erg zuur is (veenmos, biezen enz. groeien dan volop zoals in hoogveen) wordt een exotische tuin iets moeilijker. Om erg zure veengrond geschikt te maken voor exotische planten, kan men eerst schelpengrit er door mengen en ook compost met basalt- of lavameel.
Als het voedselrijk is (laagveen) dan groeien brandnetels, lissen en rietsigaren (indicatoren van stikstofrijke grond) meestal erg goed, en hoeft er niet zo veel meer aan grondverbetering te worden gedaan. Basalt- of lavameel is wel aan te raden om ontbrekende mineralen toe te voegen.
Mediterrane beplanting is op deze grondsoort vrijwel onmogelijk. Denk eerder aan varens, rhododendrons, camellia’s en bamboe.
Als de grondwaterstand erg hoog is, probeer dan een verhoogd gedeelte te maken. Er zijn maar weinig planten die tegen een permanent hoge grondwaterstand opgewassen zijn, alleen oeverplanten houden daarvan (dus geen bamboe, palmen, camellia’s etc. !) Sproeien in de zomer is op vochthoudende veengrond niet nodig, en de planten krijgen geen koudeschok!

Kleigrond

Vette kleigrond , die veel vocht vast houdt, is beslist ongeschikt voor woestijnplanten zoals Agave en Yucca. Ook vele heide- en coniferensoorten doen het dan niet goed. Mediterrane droogte minnende planten zoals Cistus en Chamaerops en allerlei kruiden en vetplanten kunnen hier niet zonder bodemverbetering geplant worden.
Een radikale grondverbetering met grof zand, veel compost, lavameel en beendermeel maakt de kleigrond geschikt voor bamboe, varens, bananen, gembers en andere “moessonplanten”. Zorg dat door alle toevoegingen de grond hoger komt te liggen om een betere afwatering te krijgen. Als er toch woestijnplanten moeten komen, dan de afwatering nog meer verbeteren met basaltsplit of lavagrit én minimaal 80% brekerzand door de klei mengen. Beter nog: maak een op het zuiden gerichte helling van puin en steenslag en plant daarin de woestijnplanten. ’s Winters droog houden met een glasplaat o.i.d.
Beregening is minder essentieel dan op droge gronden, maar kan geen kwaad tijdens droge, hete zomers. Dat betekent vaak: een waterslang  ringvormig in de tuin aanbrengen met op gewenste plaatsen een T-stuk waarop een sproeier wordt bevestigd. Gebruik liefst oppervlaktewater, want grondwater is te koud en vaak te ijzerhoudend. Het is aan te raden om grondwater in een apart bassin op te pompen en het eerst enige dagen op temperatuur te laten komen. Het ijzer vlokt dan uit, en kan geen kwaad meer doen en de planten krijgen geen koudeschok!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.